DVIstat™ är ett användbart redskap för vävnadsprovtagning ifrån samt simultan märkning utav avlidna i massolyckor. Märkningen sker med en aktiv radiofrekvenstagg, RFID (Radio-Frequency Identification Tag), för att facilitera elektronisk kontroll av påföljande transport och lokalisering av offer.

 

1234
5678

 

Se PowerPoint-presentationen nedan för en sammanfattning av fördelarna och användningsområden för DVIstat™ – klicka för att aktivera och används sedan pil upp/ned (endast för Firefox) eller klicka för att växla mellan bilder.

En demonstrationsvideo av DVIstat™ finns tillgängligt vid begäran. Var vänlig kontakta oss via DVIstat@easydna.net vid intresse.

Vår vision är att varje team som arbetar med identifiering av katastrofoffer ska ha ett lager med DVIstat™-redskap i den kvantitet som motsvarar uppdragstagandet. Därutöver garanterar vi enligt avtal att alltid ha en viss mängd enheter i lager enligt överenskommelse, redo att distribueras vid behov.

Vävnadsprovtagning med DVIstat™ är utvecklat för att underlätta arbetet, minska risken för misstag, påskynda identifieringsprocessen och minska kostnaderna för offeridentifiering via DNA-analys.

Var vänlig notera följande:

  • Kostnader för DNA-analys tillkommer utöver priset för DVIstat™-enheten och är alltså inte inkluderat i priset.
  • Hållbarhet:
    Batteriet för radiofrekvenstaggen har en hållbarhetstid på 7 år. Vi rekommenderar att dessa byts ut efter 5 år. Varje radiofrekvenstagg kontrolleras årligen och ersätts för en extra kostnad om de skulle visa sig vara bristfälliga. Konserveringsvätska bör förnyas efter 5 år.
  • Lageravtal:
    De extra enheter som kommer finns lagrade hos oss enligt avtalet, levereras inom överenskommet antal kalenderdagar. Mängden enheter är också enligt fåregången överenskommelse. Vi är ansvariga för att underhållet av lagrade enheter.
    Betalning för tjänsten sker som en årlig förskottsbetalning och motsvarar en procentsats av köpeskostnaden. Kunden står för leveransavgiften.
  • En årlig service och utbildning sker mot en överenskommen timlön.

För ytterligare information om DVIstat™ var vänlig kontakta oss via DVIstat@easydna.net.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.