Uppgifter om testet

Riskgener för cancer är ett paneltest som testar totalt 98 gener som påverkar utvecklingen av vissa cancerformer. Med metoden (NGS, Next Generation Sequencing) undersöks ärftliga mutationer i vissa gener, som är kända för att utgöra en ökad risk för utvecklingen av en viss cancer.

Paneltestet är främst avsett för kunder som beställt gentestet. Resultaten blir klara 3-4 veckor efter att vi tagit emot era prover till laboratoriet.

Det uppskattas generellt att cirka 5-10% av alla cancerformer har med ärftlig mottaglighet att göra. Tidig upptäckt av sjukdom påskyndar påbörjandet av behandlingen, vilket är en viktig faktor i behandlingen av cancer. När du vet att du har en ökad risk för att utveckla vissa typer av cancer kan du övervaka din hälsa noggrannare och regelbundet gå på läkarundersökning.

Testa mottagligheten för 25 cancerformers utveckling

Blod, Ben, Bröst, Centrala nervsystemet, Cervix, Pankreas (endokrin del), Livmoder, Matstrupe, Pankreas (exokrin del), Huvud och nacke, Njurar, Kolon och rektum, Lever, Lungor, Endokrina körtlar, Livmodermuskel, Äggstockar, Perifera nerver, Prostata, Hud, Tunntarm, Den mjuka vävnaden, Mage, Sköldkörtel, Urinvägar och urinblåsan.

 

Vad för nytta skulle testet vara för mig?

Vi rekommenderar att ni konsulterar med en läkare eller annan genetikexpert innan ni beställer testet. I vanliga fall avgör följande kriterier behovet av testning:

 

  • Personen har/har haft i familjen eller närsläkten sådana cancertyper som starkt misstänks ha med ärftlighet att göra.
  • Testresultaten är viktiga för individens helhetliga hälsa och välbefinnande. Fördelarna är helt klart större än nackdelarna.
  • Informationen ger medicinsk nytta för uppföljandet av personens hälsa.

 

Viktigt

Obs! Testresultaten kan endast skickas till en genetiker, cancerläkare eller annan specialist (genrådgivare). Vi överlämnar resultaten endast till en expert med tillräcklig expertis. Via dem får du bästa nyttan av testresultaten och bästa vägledningen för framtiden i enlighet med testresultaten.

En lista över gener som ingår i testet kan hittas på denna länk.

DNA-tester och koloncancer
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.