Vad är ADPKD hos katter?

ADPKD (polycystisk njursjukdom) är en katt polycystisk njursjukdom som kan vara en mycket allvarlig och dödlig sjukdom. Det är särskilt närvarande i persiska katter, men även i andra raser. Sjukdomen orsakar bildandet av cystor i kattens njurvävnad, vilket leder till störning av njurfunktionen och för tidig död. Cystor kan också bildas i andra vävnader. Sjukdomen är ärvd autosomalt som dominant, vilket innebär att sjukdomsgenen ärvd från en enda förälder är tillräckligt för sjukdomen att bryta ut. I detta fall har den drabbade förälderns avkomma en 50% chans att bli sjuk. ADPKD-bärare rekommenderas inte för användning vid avel.

Varför är det värt att utföra ett ADPKD-DNA-test?

En katt är ett viktigt husdjur för varje ägare och det är viktigt att veta om kattens hälsa. Polycystisk njursjukdom är inte alltid lätt att diagnostisera. Cystbildning kan ta flera år och kan inte ses med ultraljud. Med DNA-testet kan genen som orsakar sjukdomen identifieras redan på ett tidigare stadium och detta är en mycket viktig information för framtiden.

– Uppfödare kan använda testet för att välja ADPKD-fria individer och kan informera om detta åt köparen.
-En kattköpare kan testa en ADPKD-kattunge innan ett köpbeslut fattas.

Utförandet av testet?

När vi fått din beställning skickar vi dig ett testkit som innehåller nödvändiga redskap och instruktioner för provtagning. Som prov räcker ett prov från kindens slemhinna taget med en steril provsticka. Provstickan låter man torka och skickar den sedan till laboratoriet för undersökning. Testpaketet innehåller detaljerade instruktioner och blanketter. Resultaten skickas direkt till din e-post inom 10 dagar. Beställ ett ADPKD-test för katter redan idag eller fråga vår kundtjänst om mer information.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.