Depression – Är det genetiskt eller ärftligt?

Om du vet att du har genetisk risk för depression, kan det hjälpa att upptäcka det och
acceptera det. Depression (depressiv störning) kan definieras som ett tillstånd av lågt humör som kan försämra personens beteende, orsaka fysiskt illamående och påverka tankar och känslor på ett negativt sätt. En deprimerad person kan känna sig allvarligt eller delvis tom, hopplös, dålig, rastlös, skyldig, irriterad och värdelös. Deprimerade personer kan uppleva svår
aptitlöshet och kan känna sig ensamma ibland.

Koncentrationssvårigheter, sömnlöshet, utmattning, gastrointestinala störningar och till och med självmordsförsök. Symtom som drabbar personer med svår depression kan vara allvarliga för en person. Emellertid är depression inte en psykisk störning av något slag. I själva verket är det helt normalt hos människor. Det kan bero på vissa livshändelser eller på grund av någon medicinsk behandling eller till och med biverkningar av någon tillgänglig medicin.

Olika typer av depression

Depressiva störningar innefattar:

 

  • Allvarlig depressiv störning (svår depression)
  • Psykotisk depression
  • Dystymi (Dysthymia)
  • Årstidsbunden depression (seasonal affective disorder) = (säsongsbunden affektiv sjukdom)
  • Depression efter förlossning (Postpartumdepression)
  • Bipolär sjukdom (manodepressiv sjukdom)

 

Gener associerade med depression

Varje del av människokroppen (inklusive hjärnan) styrs av gener. Gener hjälper till att skapa
proteiner som behövs för biologiska reaktioner. Om generna undertrycker eller hämmar
produktionen av något protein kan situationen leda till att humöret långsammas ned och till
att ett negativt sinnestillstånd uppstår. Det finns flera gener associerade till människans
humör och deras aktiviteter skiljer sig från person till person. Även trycket på genaktivitet
varierar. Det finns specifika serotonintransportgener (5-HTT) som orsakar depression hos
människor i vissa omständigheter. En annan anmärkningsvärd depressiv gen är CRHR1.
Det är en kortikotropinutrsöndrande, "hormonbaserad" gen, som orsakar massiv
stresstörning.

Genetisk mottaglighet för depression

Undersökning och behandling av den genetiska mottagligheten av depressionsrelaterade
störningar ligger för närvarande i framkanten när det kommer till genetisk och medicinsk
forskning. Viktiga frågor för experter är:
Finns det genetiska depressionsproblem? Eller är depressionstillståndet ärvt genetiskt från
familjemedlemmar och förfäder?
Finns det någon sorts genetisk mottaglighet för depression? Eller finns det några slags
självmordsgener som kan orsaka en sådan här störning?
Medicinsk forskning har påvisat att vissa delar av hjärnans och genernas funktioner är
förknippade med depression. Några studier tyder emellertid på att det är miljön som har
förmågan att förändra gener. Detta leder till födseln av genetisk predisposition för depression
eller andra liknande psykiska störningar. På senaste tid har det också kommit indikationer på
att förekomsten av toxiner eller vitaminbrist har ansvar för ens mentala hälsa.

Slutsatser

Depression kan behandlas effektivt och enkelt. Oavsett graden av depressionen kan den
behandlas med vissa medicinska metoder och läkemedel. Ju snabbare behandlingen
påbörjas, desto bättre är det för patienten. Faktum är att studier har visat att om depression
behandlas tillräckligt tidigt och på rätt sätt är risken för återfall låg.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.