Syskon tester baseras på en statistisk analys av två personers DNA. Det är svårt att avgöra exakt hur mycket DNA syskon bör dela. Det beräknas att de ska dela ca 50% av sitt DNA för att vara helsyskon – båda föräldrarna gemensamt. Mängden DNA syskon aktie kan variera beroende på vilken gemensam DNA som de fick från sina föräldrar. Det finns exempel på helsyskon som delar väldigt lite DNA, men det finns också syskon som kan dela 100% av deras DNA, som enäggstvillingar.

Syskon tester är som andra tester som är utformade för att lösa olika släktskap, det faller under kategorin av relation testning. Andra typer av relation tester innebär fastrar / farbröder och brorson / brorsdotter, kusiner och morföräldrar.

Det faktum att syskon har en relation som är ganska nära i närhet gör syskon testning ganska exakt.

Med andra typer av relationer tester, exempelvis med kusiner, visar det sig att det är svårare att fastställa förhållandet-Kusiner ​​av första ordningen andel endast cirka 25% av deras genetiska makeup. Halvsyskon delar också ca 25% av den genetiska make up. Därför är det inte alltid möjligt att bestämma skillnaden mellan kusiner och halv syskon om inte prover av en känd förälder införs.

Hur är det syskon provningen utföras?

Det sätt Syskon DNA-testet utförs normalt är medelst ett salivprov av deltagarna. Detta samlas in genom en mun kompress som gnids inne i munnen. Ett salivprov är den mest idealiska provet som ska användas för DNA-testning som det är lätt att samla in, har en hög förekomst av kinden hudceller med DNA-information och har förmågan att bevara sig för en lång tid, vilket innebär att det är också idealisk för skicka med posten. Allt för provsamlingen normalt ges till dig i ett test kit skickas med posten. Den syskon Testet utförs normalt för att avgöra om syskon delar en eller två vanliga föräldrar. I de flesta fall mamman är redan kända och kan vara antingen gemensamt eller det kan även vara två mödrar. Noggrannheten för detta test är inte så hög som ett faderskapstest DNA-test. Det därför rekommenderas att fortsätta med ett faderskapstest när det är möjligt, för att avgöra om fadern är far till ett eller flera syskon. Det är bara föreslås för att göra det här testet när fadern inte är tillgänglig. Inklusive moderns provet alltid hjälper att uppnå en mer konkret svar som hennes DNA-information hjälpa forskare dechiffrera med mer exakthet ursprunget till syskon DNA.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.