Det sätt på vilket du samlar dina prover är avgörande för att maximera noggrannheten i dina resultat och ge DNA-prover som är upp till den standard som krävs för laboratorieanalys.

Använda kit faderskapstest kan inte bli enklare eller mer okomplicerad. Inte avskräcks av tanken på att samla dina egna DNA-prover eftersom verkligheten du kan verkligen inte gå fel.

Vad innehåller ett Faderskapstest Kit?

Det finns 4 huvudsakliga delar till ett faderskapstest kit:
• De muntliga kompresser
• Instruktionerna
• samtycke formulär
• En pre-adresserade kuvert så att du kan skicka ut dina prover till Labs

De Svabbprover: Du hittar två färgade svabbar per person med varje par av svabbar placerade i ett kuvert tilldelas en person som testas. De pinnar kommer att vara samma färg som höljet. Således, till exempel, kommer de blå kompresser vara i en blå kuvert som är allokerad till den påstådda fadern. Satserna är packade med kloak för:

• Den påstådda fadern
• Mamma
• Barn

Instruktioner: I alla kit hittar du en uppsättning instruktioner om hur du använder kompresser och samla DNA-prover. Förvänta dig inte en bruksanvisning, instruktionerna är mycket kort och innebär bara en handfull steg som alla förklaras i enkla termer.

Samtycke Blanketter: Människor lämnar DNA-prov kommer att behöva ge några grundläggande detaljer såsom namn, födelsedatum och vilken typ av relation till andra tester deltagare. De former kräver också en signatur från varje person som deltar i testet eller underskrift av den person som köper testet som alltså kommer att ta fullt ansvar för de DNA-prover.

Hur använder jag de muntliga Svabbprover?

Innan du faktiskt använder kompresser du behöver ta några elementära åtgärder för att säkerställa att din DNA-prov är upp till den standard som krävs av laboratorierna. Du kan inte äta, dricka eller röka under minst 1 timme innan du tar samla in några prover. Du kan dricka bara vatten. Dessa åtgärder se till att DNA-provet samlas är rent av någon mat, kemikalier eller andra ämnen.

Ta en av de färgade svabbar ur sina kuvert och bara gnugga det i ca 20 sekunder inne i munnen, under tungan och den inre kinder. Gör samma sak med den andra pinnen, (kom ihåg att du har två kompresser per person). Lämna dessa kompresser torka upp till en timme innan du placerar dem tillbaka till rätt kuvert. Viktigt: se till att du inte vidrör bomull slutade delen av svabbar med fingret och dessutom att svabbprover från olika människor inte vid något tillfälle komma i kontakt med varandra.

När 1 timme torkperioden är upp, kan du placera de färgade kompresser tillbaka till sina respektive kuvert tillsammans med ifyllda samtycke former, sätta dessa i förväg kuvert, placera stämpeln och skicka dem för laboratorieanalys. Det är verkligen upp till dig att välja vilken typ av porto du föredrar, du kanske vill överväga den tid på året, post effektivitet och eventuella strejker. Vi rekommenderar alltid att du använder en budfirma för att skicka oss dina prover.

Tänk på följande

Du måste fylla i samtycke former vid något tillfälle finns i DNA-test hemma kit. Om dessa inte är korrekt ifyllda din testning kommer att läggas på is och testet kan fördröjas tills formerna har åter lämnas med korrekt information och alla obligatoriska fält fyllas i.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.