Vad är cancer och varifrån kommer det?

Cancers är en av de värsta sjukdomarna och tyvärr också en av de vanligaste sjukdomarna hos människor. Cancer kan vi prata om då när en elakartad och okontrollerad cellfördelning upptäcks i kroppen. Den okontrollerade tillväxten av celler leder vanligtvis till utvecklingen av en större cancertumör. Till skillnad från elakartade (maligna) cancertumörer finns godartade (benigna) tumörer. Generellt sett sprids inte godartade tumörer till resten av kroppen och stör inte kroppens funktion. I vissa situationer kan godartade tumörer övervakas eller avlägsnas om de är på ett ställe där andra problem med kroppen kan uppstå.

Kan jag få cancer?

Det finns många typer av elakartade cancer. De vanligaste är bröstcancer, lungcancer, prostatacancer och tarmcancer. Celltillväxt, distribution och funktion styrs av olika signaler och hormoner. Vid en störning av detta komplexa system kan cellen börja dela sig helt okontrollerbart, vilket leder till tumörutveckling. Störningarna orsakas ofta av flera mutationer i cellens genom. I ett normalt fall kopierar cellen alltid sitt eget genom innan delning. I samband med kopiering sker alltid mutationer, dvs. den felaktiga molekylen (nukleotiden/ basen) fästs vid det nya genomet. Ofta, i detta skede kan cellerna fortfarande rätta till situationen, men ibland är korrigeringen inte längre möjlig, så mutationen flyttas till den nya cellen. Mutationer är så kallade normala händelser som är en förutsättning för evolutionens framsteg. Tack vare mutationer i genomet är det möjligt för nya och annorlunda efterträdare att födas. Celler har förstadie-cancergener och cancerblockerande gener som enligt deras namn reglerar och förhindrar celltillväxten och delningen av celler. Mutationer riktade till dessa gener kan leda till störningar i celldelningsprocessen och därmed till födseln av cancer.

Kan det att förhindra cancer?

Det finns många faktorer i miljön som är påverkande mekanismer för födseln av cancer. Människor utsätts ständigt för en mängd olika faktorer (carcinogener) som orsakar en ökning av mutationer i cellerna. Dessa inkluderar många kemiska, fysiska och biologiska miljöfaktorer. Strålning spelar en betydande roll i generering av mutationer i celler. Ett exempel på detta är hudmelanom, där överdriven UV-strålning är känd för att spela en central roll. Många kemiska ämnen kan öka risken för mutationer, som till exempel, bensen i tobak och andra giftiga ingredienser. Dålig livsstil (fetma, rökning, alkohol) ökar risken för att insjukna i cancer.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.