Ett faderskap DNA-test är den mest uppdaterade sätt att avgöra om en person har far ett barn eller inte. Ett barn är bunden av naturens genetiska lagar för att få 50% av deras genetiska material från vardera föräldern. Således analysera DNA-profiler mellan en påstådd far och barn är korrekt och tillförlitlig så länge det sker inom restriktionerna för DNA-test.

Standard testförfaranden för ett DNA faderskapstest innebär att en mun kompress från fadern och en från barnet. Ofta DNA-test företag kommer också be om en kompress av moderns DNA men detta är inte helt avgörande. I de fall där fadern är frånvarande, kanske avliden, kan cigarettfimpar eller en tandborste som tillhör den avlidna fadern kan användas för att profilera DNA, en uppgrävning kan krävas om dessa prover inte är tillgängliga. Dessutom kan prover också tas från hår eller naglar om personen har varit död längre än en vecka.

Med vanliga mun kompresser kommer resultatet av ett faderskap DNA-test utesluter med 100% sannolikhet att ett påstått individuellt är far till ett barn och avgöra med 99,99% noggrannhet att personen i fråga är i själva verket den biologiska fadern. Muntlig provtagning är en mycket enkel, smärtfri procedur och innebär gnugga som pinnen på de inre kinder i munnen. Andra DNA stickprov har olika grader av noggrannhet som DNA-test företag du väljer kommer att informera dig om.

Skulle DNA faderskapstest krävas för juridiska ändamål, då proverna måste följa strikta riktlinjer som föreskrivs av en domstol. Detta handlar om att ha en swabber, vars roll är att verifiera proverna, ta svabbprover från den påstådda pappan och barnet. DNA-prover insamlade därefter måste attesterad av någon inom det rättsliga området. Om dessa riktlinjer inte följs, kommer DNA resultat förklaras ogiltiga av domstolen.

Priset på ett faderskapstest DNA-test varierar beroende på företaget. De flesta företag kommer att citera priser i lokal valuta om de marknadsför sina tjänster inom landet. Eventuellt tillsatta avgifter som krävs för att genomföra en juridisk DNA faderskapstest omfattas vanligtvis inte av bolaget.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.