Optimera din tarmhälsa med detta avancerade mikrobiomtest

 

En varierad och balanserad mikrobiomkomposition i människans tarmar är grundläggande för att upprätthålla en frisk kropp. För å andra sidan, kan en obalanserad tarmkultur leda till en grad olika hälsoproblem och sjukdomar som fetma, typ 2-diabetes, inälvssjukdomar, hjärtsjukdomar och mycket annat. Genom magmikrobiomtestning, kan du lära dig värdefull information om de triljoner av organismer i din mag- och tarmkanal och vidta åtgärder nu för att förhindra hälsoproblem och sjukdomar. Nyttan av att känna till vad som för närvarande pågår inne i din mage, tillsammans med rekommenderade dieter, bemyndigar dig till att optimera din hälsa genom den mest naturliga och effektiva metoden möjlig.

Vad exakt berättar detta maghälsotest?

Hemmamagsmikrobiomtest använder den senaste laboratorieteknologin och vetenskapliga kunskap för att analysera och studera bakterier som lever i din mage. Denna omfattande analys tillåter oss att samla värdefull information om din mikrobiom och svarar på viktiga frågor för dig så som följande:

 

  • Vilka bakterier lever för närvarande i din mage?
  • Hur påverkar dina magbakterier din kropp?
  • Har du tillräckligt med nyttiga bakterier i din mage?
  • Har du några skadliga bakterier i din mage?
  • Understöder dina magbakterier hälsoproblem så som fetma eller inflammation?
  • Innåhåller din mage tillräckigt av en klassen bakterier som producerar vitamin?
  • Får du tillräckligt med fibrer, fett och protein från din diet?
  • Vilka förändringar behöver du göra i dina dietvanor?
  • Hur når du en balanserad mikrobiomkultur?

 

Din magmikrobiomrapport innehåller också statistiska diagram, dietrekommendationer och avgörande information om dina mikrobiomresultat. Klicka på knappen nedan för att titta på ett exempel på hur en mikrobiomtestrapport ser ut.

Mikrobiom rapport

 

Viktig notering: Din magmikrobiomkomposition är påverkad av olika faktorer och omständigheter så som konsumtion av antibiotika de senaste 3 månaderna, nyligen förändrade matvanor, graviditet eller amning. Medan vi testar din mikrobiom, håll i åtanke att dessa omständigheter kan äventyra dina magtestresultat.

Insamling av fekalprov

Provet som krävs för detta DNA-test är ett avföringsprov. När du beställer ditt DNA-test, kommer vi förse dig med ett magmikrobiomstestkit som inkluderar allt du behöver för att samla ihop ett fekalprov, så som gummihandskar och en testtub. Provinsamlingsprocessen är relativt enkel och kan genomföras bekvämt i ditt eget hem. Se ändå till att följa de detaljerade instruktionerna inkluderade i ditt testkit för att göra en lyckad provinsamling.

Resultat och behandlingstid

Resultaten för detta hälsopaket är så simpla att vem som helst kan förstå dem trots att de är så detaljerade att du kan dela med dig av dem till din vårdpersonal. Du kan förvänta dig att få dina resultat via e-post inom 15-20 arbetsdagar från den dagen proven anlänt till laboratoriet.

Efterföljningstest

Efter att du tagit testet och följt de nödvändiga diet- och livsstilsförändringarna, rekommenderar vi starkt att du tar om testet. En andra labbanalys av din mages bakterier kan faktiskt vara väldigt nyttigt för att berättta vilken riktning din mage är på väg åt. På EasyDNA rekommenderar vi till våra kunder att beställa minst 2 magbakterietest. Det första är utfört direkt och de(n) andra efter 1-2 månader. Tiden mellan varje test bör inte överskrida 6 månader.

Andra DNA-hälsotest

EasyDNAs utbudsportfolio inkluderar andra DNA-hälsotesttjänster, vilka kan förse dig med användbar information om olika områden om din allmänna hälsa.

Du kan lära dig hur du kan justera din livsstil i samband med dina gener i områden som personlig näring, idrott, vitalisering och hälsa genom att använda vårt DNA-fitnesstest. Du kan också upptäcka en välfärd av geninformation om din fysiska prestanda, näringsrespons, anlag för sjukdomar och mycket, mycket mer genom våra DNA-hälsopaket.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.