Kostnaderna som anges för varje diskret prov tillkommer till det ordinarie priset för testet du har valt.

  1. När DNA väl extraherats från ett prov, kan det sedan användas för analys i alla våra test. Typen av prov som skickats till oss påverkar inte tillförlitligheten av resultaten – har vi väl lyckats utvinna tillräcklig mängd DNA är tillförlitligheten densamma, oberoende av vilket typ av prov det utvunnits från.
  2. DNA-test utförda med hjälp av diskreta prover kan inte användas i i rättsliga ärenden, då det ej är möjligt att kontrollera provets ursprung.
  3. EasyDNA kan inte till 100% garantera lyckad analys av diskreta prov. Betalning krävs även i de fall där det inte varit möjligt att erhålla en DNA-profil.
  4. Beroende på ärendet, kan rabatt ges i vissa fall där fler än ett diskret prov skickas.
  5. Testresultat för diskreta prov är normalt tillgängliga inom 3-5 arbetsdagar, men kan variera från fall till fall.
  6. Vi rekommenderar starkt våra kunder att använda vårt hemmaprovtagningskit i de fall där detta är möjligt. Detta sänker såväl kostnaderna samt ökar chanserna för att få fram ett resultat.
  7. Den person som skickar ett diskret prov tar fullt ansvar över att ha skickat dessa prov samt för att ha köpt testet i fråga.

Vi rekommenderar våra kunder att ta kontakt med vår kundstjänst innan ett diskret prov skickas för faderskapanalys. Detta för att komma fram till bästa pris samt tillvägagångssätt för fallet i fråga.

10. AVBOKNINGSREGLER

Den fullständiga återbetalningen är möjlig innan testpaketet har skickats till kunden (när det har gått under 12 timmar sen ordern är gjord). Avbokning måste göras via telefon eller e-post till tjänsteleveratören. Återbetalning av testpriset efter kontorskostnader är möjligt när kunden avbryter ordern inom 7 dagar efter att ordern har bekräftats och testpaketet har skickats. Vi kommer att dra av det totala priset 50€ för kontorsavgift. Returen kommer att göras först efter kunden har returnerat testpaketet. Testpaketspriset kan inte återbetalas när mer än 7 dagafr har gått sedan beställningen är gjord eller proven har redan skickats till laboratoriet.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.