Djurens DNA-tester

Easydna erbjuder även tester för djur. Bland valmöjligheten har vi tester, för husdjurens föräldrar, vilka eventuella sjukdomar de bär på och olika tester för att ta reda på olika raser.

Mer info

DNA-test för släktforskning

Släktforskning och att ta reda på ditt genoms historia är populära över hela världen. Som ett globalt företag erbjuder EasyDNA de bästa verktygen och testen för släktforskning.

Mer info

DNA-test för välbefinnande

EasyDNA erbjuder också gentestning för personer som tar sport, näring och annat välbefinnande på en seriös nivå. Utforska egenskaperna med DNA-testning och gå ett steg längre. Brett val av olika av DNA-test för välbefinnande. Dieter, sport och egenskaper med gentestning.

Mer info

Faderskapstest

Ett faderskapstest bestämmer det biologiska förhållandet mellan trolig fader och barn. Resultatet visar antingen 99.99% eller 0% sannolikhet att mannen är den biologiska fadern.

Mer info

Gentest för sjukdomar

EasyDNA erbjuder ett brett utbud av gentester som kan användas för att ta reda på en persons ärftliga tendens att utveckla olika sjukdomar och störningar. Att erbjuda finns också tester som har med egenskaper och metabolism av näringsämnen att göra. På denna sida hittar du tester för anlag av riskgener som kan öka risken för sjukdom. Med gentestet kan man undersöka riskerna för att insjukna i olika sjukdomar.

Mer info

Hälsotest

Våra hälsotest är vetenskapliga verktyg för att hjälpa dig att få bättre kontroll över din hälsa och ditt välmående. EasyDNA erbjuder kliniska test för att hjälpa dig att optimera din hälsa. Detta inluderar vårt genetiska predispositionstest för sjukdomsbenägenhet.

Mer info

Övriga Test

Här kan du hitta våra övriga test och tjänster vi har att erbjuda så som DNA-profilering, och DNA-konsttryck.

Mer info

Prenatala Test

EasyDNA erbjuder en rad olika test som kan utföras under graviditeten. Testen kan hjälpa dig att bestämma faderskapet, barnets kön eller besvara frågor om dess hälsa.

Mer info

Släktskapstest

Släktskapstest fastslår om det finns ett biologiskt förhållande mellan troliga släktingar. Testmetoden beror på vilka släktingar som finns tillgängliga och på deras kön.

Mer info

 

Faderskapstester och släktprov

Faderskapstestet kan bestämma förhållandet mellan fadern och det biologiska barnet. Testets noggrannhet är 99,99% och moderskapstestet är ytterligare 99,999% noggrant. Syskontestet kan användas för att ta reda på om personerna är halvsyskon eller helsyskon. Testningen kan också baseras på testning av Y-kromosomerna, som kan bestämma manslinjen över flera generationer. Mitokondriell DNA-testning används för att bestämma moderns släktskapsrelationer.

 

Gentest för sjukdomar och idrottare

Gentest för hälsotestning är tester som används för att undersöka en persons mottaglighet för olika sjukdomar. Utbudet av gentester inkluderar också massor av gentester för idrottare och motionerande. Dessutom finns speciella gentest för en persons cancerrisk tillgängliga.

 

Genundersökning av hundar

Den största gruppen av gentest för djur är DNA-test av hundar och allergitest för hundar. EasyDNA är specialiserade på hundgenstestning, men vi erbjuder även tester för andra husdjur som katter och hästar.

 

Högkvalitativa laboratorietjänster

Alla DNA-test kan beställas direkt via webbplatsen. Om du inte kan hitta ett lämpligt test för dig själv, oroa dig inte – professionell kundservice finns alltid till hands för att hjälpa dig med ditt test-val. Hos oss betjänar bara branschens verksamma er.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.