Vad betyder hundens DNA-rastest?

Med hundens DNA-rastest kan vi få fram från vilken ras hunden härstammar ifrån. Vi kan få fram hundens genetiska uppbyggnad och därigenom se hundens hälsa och liv noggrant. Med informationen kan vi avgöra, vilka sjukdomar din hund eventuellt lider av, även vilka identitetsegenskaper och andra egenskaper den har. Slutresultaten blir klara inom 2-3-veckor, från och med att proven anlänt till vårt laboratorium.

Viktigt att observera:

Vi har en utbredd DNA-databas för hundar, som består av över 80 hundraser. Om din hund inte finns med i databasen, så tar vi informationen vi får och avgör, rasen med den ras som hunden är närmast släkt med genetiskt. Titta på listan med hundraser som inkluderas, genom att klicka här.

Undersökningsprocessen

När du beställt testet får du bomullspinnar hem som följer med i test-kitet, inom 2-4 arbetsdagar efter att beställningen är utförd. Provet genomför man, genom att gnugga insidan av kinden av hunden med bomullspinnar. Provet är helt smärtfritt och ofarligt för hunden, det är enkelt att genomföra. Efter det skickar du provet för undersökning till laboratoriet. Alla hundens DNA-tester genomför vi i ett av världens mest ledande laboratorium, som har en lång erfarenhet inom undersökning av DNA-tester. Testet är väldigt noggrant när det kommer till att känna igen hundraser.

Observera: Det här testet är till för blandrashundar och man kan inte få fram om hunden är renrasig.

Slutresultat för hundens DNA-rastest

Slutresultaten blir klara inom 2-3 veckor, från och med att proverna har anlänt till vårt laboratorium. Från slutresultaten får man fram en mängd information, bl.a.: Uppdelning av hundens rasuppbyggnad, procenten av hundens olika hundraser.


  • En guide med identitetsegenskaper, hur den beter sig och rutiner, som du kan förvänta dig av din hund.
  • Informationen kan vara viktig, ifall man vill utbilda sin hund i olika tekniker och hur man ska bära sig åt. Det kommer att se ut som ett officiellt dokument eller intyg , där svaren presenteras utförligt, och sedan kan man kan t.ex. rama in det till och med.
  • En guide för hur du kan förbereda din blandrashunds hälsosamma livsstil, som den kanske redan har eller kommer att få.

Hundarnas DNA-databas

Av erfarenhet vet vi att 2% av hundarnas DNA-test leder till osäkra svar eller där man inte kan få fram ett svar alls. Anledningarna till det, kan vara följande:

Hunden har ovanligt mycket bakterier i sin mun, som orsakar att man inte kan få fram ett slutresultat. Bakterierna kan orsaka det under transportresan till laboratoriet.

En annan orsak är att hundens DNA inte finns i vår databas, som vi har i användning. Vår DNA-databas består över 80 olika hundrasers genetiska uppbyggnad. Om er hundras inte finns med i vår databas så avgör vi med hjälp av de närmaste hundraserna er hund är släkt med, vilka raser er hund har. Titta vilka hundraser som finns i vår databas, genom att klicka här.

Blandrashundens genetiska mångfald är mycket högre än renrasiga hundars. Testet utgår från DNA-området vi får ifrån hunden, och vi jämför med de raser som finns i vår databas och med de raser som finns i området Nordamerika, och med all denna informationen, avgör vi vad för raser er hund möjligtvis har. På en del blandrashundars utseende, märker man inte att de är blandrashundar. Naturligt med alla djur, inklusive människan, syns gener man ärvt och var man härstammar ifrån, inte alltid på utsidan.

Fråga gärna råd av vår kundtjänst eller beställ testet redan idag.

DNA rastest, vad är det?
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.