Information om testet

I testet så fastställs ett antal av gener, som har ett samband med framväxten av vissa sjukdomar. När du väl har avgjort ditt arv och risken av att bli sjuk, då med denna information kan du rikta din livsstil i rätt riktning och påverka sjukdomsutbrottet. Majoriteten av läkare och forskare välkomnar ökningen av geninformation. Genetisk kunskap blir allt vanligare i hela världen.

Gentest är test som är utformade för att identifiera risken för att utveckla sjukdomar eller oordning i kroppen. Våra tester berättar ifall du har en ökad risk att utveckla en viss sjukdom som t.ex. hjärt- kärlsjukdomar, olika cancerformer, immunförsvar och störningar, metaboliska störningar och störningar som uppträder under åldrandet. Du kan nu avgöra din egen risk för dessa sjukdomar med EasyDNA-gentestet för 2890 kr.

Många sjukdomar blir allt vanligare och deras spridningsmekanismer undersöks i medicinska studier. I studierna spelar genrelaterad information en viktig roll. Många sjukdomar har visat sig öka i individer med vissa typer av gener. Förutom riskgener är miljöfaktorer (näring, mikrober och andra levnadsförhållanden) för uppkomsten av sjukdomar också signifikant. EasyDNA:s genstest undersöker din risk för 34 vanliga sjukdomar och störningar. Testet avgör vilka risker man har att utveckla sådana sjukdomar och hur risken är för resten av befolkningen. Den övergripande risken påverkas betydligt av ett brett spektrum av miljöfaktorer (rökning, alkohol, kost, etc.), vars totala bedömning är bra att utföra med en professionell.

Testrapporten är tydlig och illustrerar effekterna av varje risk samt instruktioner om hur man hanterar och förbereder sig för detta. Testrapporten är över 30 sidor lång och all geninformation anges i slutet av rapporten. Om du behöver hjälp med att förstå resultaten kan du vända dig till oss och du kan diskutera dina resultat med din läkare. Genetiska och medicinska tjänster är tillgängliga från många privata vårdcentraler och sjukhus. Resultatet kommer inte att skickas till någon annan, bara med undantag av kundens önskemål.

Sample Report

Ett omfattande canceralternativ är tillgängligt istället för detta test, vars resultat kan skickas direkt till din läkare. Läs mer om det expanderade cancergenstestet genom att klicka här eller kontakta kundservice för mer information.

Om du vill beställa testet direkt, så kan du beställa det på blåa knappen upp till höger på sidan där det står “Beställ nu” och ta reda på din risk att bli sjuk för de vanligaste sjukdomarna. Provtagningen sker via ett testpaket skickat av oss, varefter provet skickas direkt till oss för undersökning. Resultaten kommer inom 10-14 dagar och skickas direkt till din e-post. Om du har några frågor om testet eller dess innehåll, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Förebyggande information om gener

Våra gentest baseras på DNA för en enkel nukleotidpolymorfism (SNP=Single Nucleotide Polymorphism), vilket innebär att en enda sekvens av genen visar sig vara en andra nukleotidförändring. Vid många sjukdomar har det visat sig att några av generna kan vara i en form som orsakar högre risk för en viss sjukdom. Dessutom har flera gener visat sig påverka totala risken för multipla gener.

Detta test berättar vilken form du har när det handlar om sjukdomsriskgener. För varje sjukdom bestäms alla gener som anses ha en signifikant roll för förekomsten av sjukdomen. När du vet om du är i riskzonen för en viss sjukdom, kan du också få en tidigare förebyggande effekt på eventuell uppkomst av sjukdomen genom ett hälsosammare liv eller annan aktiv aktivitet. Obs: Listan över genotyper som finns listade på listan över sjukdomar är de som medför en genomsnittlig högre risk för sjukdom. Testet är inte diagnostiskt och kan inte förutsäga sjukdomsutbrottet

Vi erbjuder test för följande 34 sjukdomar:

Gentestets fördelar

Att ta reda på sjukdomsrisker har flera fördelar. Genom att känna till dina egna genetiska risker för sjukdomar, kan du bli mer aktiv och hålla dig till goda livsstilsvanor. Vissa sjukdomar är sådana att deras prognos är mycket bättre om du upptäcker sjukdomen i god tid. Om en person har ökad risk för en sjukdom och sjukdomen kommer senare i livet, kan informationen användas som en varning för denna sjukdom. Man kan få diagnos för sjukdomen i god tid och då kan prognosen av sjukdomen vara bättre. Enligt olika studier står den ärftliga effekten av många sjukdomar mellan 5-15%, då miljöfaktorer och deras inflytande spelar en viktig roll i den ultimata övergripande risken.

Testresultaten kan också vara till nytta för en läkare, det är viktigt för en läkare att känna sin patients släkthistoria så bra som möjligt. Gentestsresultaten är bra tilläggsverktyg tillsammans med din släkthistoria. Många läkare tycker att gentest är välkomna till vården, eftersom de kan ge användbar information för en bredare bedömning av en patients hälsotillstånd. Det genetiska testet är dock inte ett diagnostiskt test för att upptäcka eller förutsäga en sjukdom. En omfattande bedömning av gentestsresultaten tillhör en professionell. När ett antal riskgener studeras så har nästan alla en liten risk för en sjukdom, precis som nästan alla har en släkting som lider av någon av dessa sjukdomar. Det viktigaste för gentestet att hitta stora sjukdomsrisker så deras effekt kan uppskattas och användas mot ett hälsosammare liv.

Genanalys: Kommer jag att få Alzheimer?
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.