Egenmakt genom medvetenhet

Tanken på att åldras och att utveckla en sjukdom så som cancer kan vara en skrämmande tanke. Genom våra Genetiska Predispositionstest kan du emellertid få insikt om hur din egna genetiska kod är uppbyggd och lära dig om vilka tecken du bör vara uppmärksam på för att kunna stödja din hälsa med förebyggande åtgärder.

Bakgrunden till varför man vill använda sig av ett genetiskt test kan vara varierande. Vissa erfarenheter kan driva oss till att vilja veta mer om vårt genetiska arv och hur det kan komma att påverka vårt välmående genom livet. Många av oss vill förbättra hälsan och minska risken att drabbas av en sjukdom för att skydda oss själva liksom våra nära och kära. Några av oss har återkommande sjukdomar inom släkten, vilket kan leda till funderingar om den egna risken att drabbas av sjukdomen.

Vi erbjuder test för följande 34 sjukdomar:

Resultat

Din rapport kommer att innehålla en bedömning av din genetiska benägenhet att drabbas av åkomman i fråga. Det kommer även finnas en bedömning av hur stor risken är att just du drabbas under din livstid i jämförelse med risken att drabbas i den generella populationen. Vi rekommenderar att du diskuterar dina resultat med din läkare eller genetiska vägledare, som även kan uttala sig om andra viktiga bidragande faktorer såsom miljö, motion och kost. För att utveckla en sjukdom spelar både miljö och genetik sina avgörande roller. Det är viktigt att du söker professionell rådgivning om du känner dig osäker på skillnaden mellan dessa två avgörande faktorer.

Sample Report

Hur funkar det? Kort om vetenskapen

Genom att använda oss av toppmodern teknologi för DNA-analys, letar vi efter så kallade single nucleotide polymorphisms (SNPs) i ditt DNA. Dessa SNPs besitter information som tillsammans med den senaste vetenskapen och medicinska informationen kan användas för att bestämma din risk för att utveckla en rad olika åkommor och sjukdomar, kunskap som du sedan kan applicera i dina livsstilsval.

En personlig hälsoöversikt – det står skrivet i dina gener

Om du bestämt dig för att förbättra din livskvalitet genom att göra bättre livsstilsval, då är detta testet du söker. I dagens fitnesskultur spenderas mycket tid och pengar på dieter och gymmedlemsskap. Även om det ena inte behöver utesluta det andra, kan du med våra test skaffa dig en kunskapsgrund för att ta hand om din hälsa utifrån just dina genetiska förutsättningar. Genom att ta reda på vad dina gener har att säga om din benägenhet att utveckla 34 vanliga sjukdomar, kommer du kunna skaffa dig framförhållning för framtida hälsokontroller och bättre kunna planera vilka livsstilsförändringar som är nödvändiga för just dig.

Så går testet till

Testet är mycket enkelt att genomföra. Det enda du behöver är ett av våra hemmaprovtagningskit; inuti kitet hittar du våra mun-tops som du enkelt och smärtfritt använder genom att gnugga på insidan av kinden och sedan är ditt DNA-prov redo att skickas för analys.

DNA-analysen utförs med högsta internationella standard i vårt ISO 17025-ackrediterade laboratorium.

Din 33 sidor långa rapport skickas till din epost inom 19-21 arbetsdagarfrån det att provet anlänt till vårt laboratorium.

Gentest och genetisk vägledning

Resultaten från våra genetiska predispositionstest kan endast användas på bästa möjliga sätt då de tillämpas ihop med råd från din läkare, en kvalificerad nutrionist eller en genetisk vägledare. Dessa specialister kan ge dig vägledning i hur du bäst går till väga för att förhindra sjukdomsutveckling, ge råd om kost- och livsstilsförändringar, ärftliga faktorer, indikationer och konsekvenser. Vi rekommenderar starkt att ta hjälp utav den professionella kompetens som ovan nämnda yrkesmän besitter.

Resultaten från genetiska test är inte entydiga och för att verkligen kunna göra signifikanta förändringar i ditt liv, för att förstå vad din genetiska predisposition (benägenhet) verkligen betyder och för att kunna förbättra din hälsa på bästa sätt är experhandledning nödvändigt.

Idealt bör du ta kontakt med en genetisk vägledare innan du utför ett DNA-test. En genetisk vägledare kan inte ta några beslut åt dig, men kan ge dig råd angående just ditt fall.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.