Våra olika faderskapstest

Faderskapstest hemifrån

Order Now 1890 kr

EasyDNA erbjuder faderskapstest med högsta expertis och erfarenhet. Beställ ditt faderskapstest nu för bara 1890 kronor och ta prover hemma och skicka dem till labbet. Vi kommer analysera ditt prov och skickar resultat till dig inom 3-5 dagar. Testet är extremt noggrant och pålitligt. Noggrannheten är 99,99%.

Prenatalt faderskapstest

Order Now 13950 kr

Är du gravid och behöver göra ett faderskapstest men oroar dig för riskerna som kommer med ett fostertest? EasyDNA erbjuder ett 100% riskfritt fostertest som använder sig av foster-DNA utvunnet ur moderns blodplasma.

Diskreta test

Order Now Från 1,400 kr

Genom vår breda erfarenhet inom forensiskt DNA-testande, har EasyDNA möjligheten att erbjuda våra kunder de allra senaste forensiska analysmetoderna för de fall där våra kunder inte har möjlighet att använda våra egna testkit. Kontakta oss för en gratis konsultation angående de provmaterial du skulle vilja få analyserade.

Faderskapstest i ett ackrediterat laboratorium

Faderskapstestet är ett DNA-test som är den mest avancerade och pålitliga metoden att bestämma den biologiska fadern till ett barn. Testet jämför barnets och den förmodade faderns DNA-profiler, vilket på ett tillförlitligt sätt kan avgöra om personen är far till barnet eller inte. Om barnets far inte är tillgänglig för testet är det möjligt att använda DNA-släktskapstestmetoder för att bestämma faderskap. Vi erbjuder test till konkurrenskraftiga priser, använder alltid den mest sofistikerade tekniken tillgänglig som har med analys att göra, för att säkerställa tillförlitliga resultat. Testerna utförs av ett ackrediterat laboratorium enligt ISO 17025, vilket är ett vittnesbörd om resultatens tillförlitlighet. Den högutbildade och erfarna personalen på laboratoriet säkerställer en tillförlitlig och övertygande verksamhet på laboratoriet.

 

EasyDNA erbjuder en DNA-testtjänst där alla tester utförs i ett ackrediterat laboratorium. Laboratoriet använder de nyaste och mest avancerade metoderna för att utföra tester. Detta ger en tillförlitlighet på upp till 99.999% noggrannhet. Testet ger ett noggrant och vetenskapligt godkänt sätt att undanröja alla tvivel om barnets förmodade far är den biologiska fadern.

Förutom att vi är specialister på DNA-tester vill vi lyfta fram att vi alltid är redo att svara på alla frågor kunden har angående att göra en beställning, den vetenskapliga grunden för testerna eller andra frågor som är viktiga för kunden. Skicka er fråga till info@easydna.se eller ta direkt kontakt med vår kundtjänst.

 

Basfaderskapstest börjar från 189$, där man kan testa en (1) förmodad far och ett (1) barn. Resultaten är tillgängliga inom 5-7 arbetsdagar efter att vi tagit emot proverna i vårt laboratorium. När vi tagit emot er beställning kommer ni få DNA-testpaketet direkt hem och kan ta provet enligt de tydliga instruktionerna som medföljer i paketet.

 

Alla våra DNA-faderskapstest utförs i ett internationellt ackrediterat laboratorium där vi analyserar prover med 21 genetiska markörer, vilket är tillräckligt för att säkerställa resultatens noggrannhet och tillförlitlighet. Du kan också lämna en beställning via e-post, info@easydna.se. Kom ihåg att berätta adressuppgifter vid beställning och de personer du vill testa. Du får ett banköverföringsformulär och en beställningsöversikt per e-post. När banköverföringen är utförd får du en betalningsbekräftelse via e-post.

 

Faderskapstestets pris?

Vårt grundläggande faderskapstest kostar 189 euro och kan enkelt utföras hemma genom att ta prover och skicka dem för undersökning. Vi ger dig all utrustning du behöver för provtagning och tydliga instruktioner. Instruktioner kan också titta på här; provtagning. Vid denna testning bör det dock noteras att resultatet inte kan användas som ett officiellt dokument i domstol, och därför inte kan användas för lagligt bevis på faderskap. Detta beror på att den officiella utförandet av provtagningen inte kan ske kontrollerat. Lagligt giltiga tester i Finland kan endast utföras av myndigheterna. EasyDNA-tester har ändå syfte i att ge sinnesro och information om saken med samma noggrannhet och tillförlitlighet som de juridiska testerna.

Hur utför jag provtagningen för faderskapstestet?

För faderskapstestet tas ett DNA-prov med en steril bomullspinne. När du gjort din beställning skickar vi dig ett provtagningskit som innehåller nödvändiga papper, provtagningsinstruktioner och sterila bomullspinnar. Allt du behöver göra är att följa provtagningsinstruktionerna, gnugga insidan av munnen med en provstickan för att få celler att lossna på bomullspinnen. När pinnen torkat placeras den i kuvertet med returadressen redan färdigt påskriven. Provtagningen är simpel och lätt att utföra hemma.

 

Hur får jag resultat för faderskapstest?

När man använder vilket DNA-provmaterial som helst berättar resultaten från analysen samma sak. Laboratoriet gör en DNA-profil baserat på 21 markörer för varje fader- och barnkandidat, och eventuellt också för modern. Hälften av barnets arvsmassa ärvs av modern och hälften av fadern. De DNA-profiler vi sedan fått jämförs med varandra. Om DNA-profilerna mellan barnet och fadern matchar varandra kan det sägas med 99,99% säkerhet att det är barnets biologiska far. Om mammas prov också ingår i faderskapstestet är noggrannheten 99,999%.

 

Övriga uppgifter om faderskapstesten

Hur tar jag provet?

Vad allt ingår i priset för beställningen?

Borde prov på modern också testas?

Hur utförs faderskapstestet?

Var kan jag få information om DNA-tester och faderskapstester?

Hur tar jag provet?

Prover tas med EasyDNA:s skickade, eller ert självgjord, testkit, där man med en bomullspinne gnuggar insidan av kinden (OBS! Vid fadeskapstest under graviditeten använder vi ett blodprov). Provtagningen är enkel att utföra och helt smärtfri och skonsam. I alla DNA-test rekommenderar vi att använda prover från insidan av kinden eftersom det är den bästa metoden för isolering av DNA. Om bomullspinneprov inte kan användas kan du titta på alternativa provmaterial på följande sidor, genom att klicka här.

Vad allt ingår i priset för beställningen?

Beställningen av faderskapstestet innehåller förutom analysen ett testkit och en resultatrapport till er e-post.

 

  • Testpaketet är omedelbart klart för användning och kan skickas till vart som helst till en kund. Frakten sker via post.
  • Pålitlig DNA-analys utfört i ett ackrediterat laboratorium.
  • Testresultaten direkt till e-posten så fort de är klara.

Borde prov på modern också testas?

Det skulle vara bra att inkludera prov på mamman i testet, men EasyDNA testar många faderskapstester utan prov på mamman. Vi rekommenderar provanalys på mamman om det är möjligt eftersom det ger mervärde och mer noggrannhet för testresultaten.

Hur utförs faderskapstestet?

Faderskapstester kan utföras både före eller efter att barnet fötts. Det prenatala testet kan göras icke-invasivt eller invasivt. Den traditionella, invasiva metoden betyder metoden där ett DNA-prov tas från fostervattnet eller moderkakan, för ett faderskapstest. Istället för denna riskfyllda metod kan ett blodprov av modern användas och fostrets DNA kan isoleras från det, för testning.

I de flesta fall utförs faderskapstestet efter att barnet fötts, där ett prov tas från insidan av kinden med en bomullspinne och som sedan skickas till laboratoriet för analys. Detta är en enkel, simpel och vanlig metod för DNA-testning.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.