Nytt avancerat könstest

Order Now 3990 SEK

Är du gravid? Är det en pojke eller flicka? EasyDNAs avantgarde och högt vetenskapliga DNA-test som förutsäger bebis kön kan hjälpa dig att hitta svaret på din fråga. Detta könstest kan göras enbart 10 veckor efter graviditeten (8 veckor efter befruktning) och erbjuder en noggrannhet på 98%+. Allt som krävs är ett litet blodprov taget via en venipunkturprocedur.

Icke-invasivt fostertest för Downs syndrom

Order Now 6,800 kr

EasyDNA erbjuder ett 100% riskfritt, icke-invasivt fostertest (NIPT) för kontroll av Downs syndrom. Detta revolutionerande test går att utföra vid redan 10 veckors graviditet och ger ett resultat med 99% säkerhet. Det enda som krävs är ett prov från modern.

Prenatalt faderskapstest

Order Now 13950 kr

Är du gravid och behöver göra ett faderskapstest men oroar dig för riskerna som kommer med ett fostertest? EasyDNA erbjuder ett 100% riskfritt fostertest som använder sig av foster-DNA utvunnet ur moderns blodplasma.

Faderskapstest under graviditeten kan utföras redan under graviditetens första trimester. Testet utförs
med hjälp av maternellt DNA isolerat från moderns blod och ett DNA-prov från den antagna fadern.
Testet är noggrant och helt riskfritt för den väntande modern. Dessutom finns det i vårt utbud olika
testalternativ för att testa vilket kön barnet har. Vi erbjuder också genundersökning för att undersöka
gener som bär ärftliga sjukdomar. Alla test under graviditeten utförs med ett blodprov till vilket
EasyDNA skickar med instrument för i testförpackningen.

Undersökningar under graviditet

Faderskapstest under graviditeten används, som namnet antyder, när en person är gravid. Testet kan
användas för att på ett tillförlitligt sätt identifiera fadern till ett ofött barn från 7:e graviditetsveckan.
Detta unika test utförs i ett ackrediterat laboratorium. Testning kan också utföras accelererat, för ofta
är situationen brådskande.

Bebis kön

Könet hos ett ofött barn kan på ett tillförlitligt sätt studeras med mammas blodprov. EasyDNA erbjuder
ett separat test för könsbestämning eller kombinerat med faderskapstestning under själva
graviditeten. Från blodet letar vi efter ett manligt, kromosomalt DNA för att identifiera om det är en
flicka eller pojke. Testets tillförlitlighet baseras på användningen av ett blodprov, varigenom manligt
DNA från utsidan kan blockeras och därmed uteslutas.

Kromosomstörningar och undersökning av dem

EasyDNA erbjuder undersökning av kromosomala störningar under graviditeten. Testet används,
bland annat, för att bestämma risken för Downs syndrom såväl som förekomsten av många andra
ärftliga sjukdomar och syndrom hos det ofödda barnet.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.