När kan man använda sig av släktskapstest?

Släktskapstester görs för att bestämma huruvida det finns ett biologiskt släktskap mellan 2 eller flera personer. Den här sortens tester används ofta när den troliga fadern till barnet inte finns tillgänglig för att faderskapstestas. I situationer som dessa är det möjligt att bekräfta släktskapet genom att testa en nära släkting till den påstådde fadern istället. Detta kan vara någon av de troliga mor- eller farföräldrarna, eller trolig moster/faster/morbror/farbror till barnet. Släktskapstester kan också användas för att bekräfta ett biologiskt släktskap mellan syskon i ett syskontest.

Testmetoden beror på vilka släktingar som finns tillgängliga och på deras kön.

Syskontest

Order Now Från 2890 kr

Är ni verkligen syskon? Har ni samma föräldrar? Våra syskontest är ideala i de fall då syskon behöver bekräfta sin biologiska relation och ta reda på om de är helsyskon, halvsyskon eller inte syskon överhuvudtaget.

Mitokondriellt DNA-Test

Order Now Från 3,800 kr

Är ni två eller fler personer som skulle vilja ta reda på om ni delar samma släktlinje på mödernet? EasyDNA kan då erbjuda er ett mitokondriellt DNA-test, som kan hjälpa er att vetenskapligt bekräfta ert kvinnliga släktskap.

Tvillingtest

Order Now Från 1,800kr

EasyDNA Sverige erbjuder ett tvillingtest för att på ett tillförlitligt och vetenskapligt sätt ta reda på om tvillingar är enäggstvillingar (monozygotiska tvillingar) eller tvåäggstvillingar (dizygotiska tvillingar).

Mor-/Farföräldratest

Order Now Från 3,200 kr

EasyDNA erbjuder test för mor/farföräldrar och deras barnbarn för att genetiskt kunna bekräfta sitt biologiska släktskap.

Moster/Faster/Morbror/Farbrorstest

Order Now Från 2,795 kr

Genom att använda ett DNA farbror/morbror/faster/moster-test är det möjligt att genetiskt bestämma sannolikheten för att en individ är den biologiske farbrorn/morbrorn eller fastern/mostern till ett barn.

Y-kromosomtest

Order Now Från 2990 kr

EasyDNA Sverige erbjuder Y-kromosomtest för manliga individer som önskar att ta reda på om de har samma pappa eller delar samma fädernelinje.

Genetiskt Rekonstruktionstest

Order Now Från 3,450 kr

Ett genetskt rekonstruktionstest är designat för att bestämma om ett barn är biologiskt besläktad med familjemedlemmar på faderns sida av familjen. Testet används då fadern inte är tillgänglig för att DNA-testas och man inte kan använda sig av ett faderskapstest.

Moderskapstest

Order Now Från 1,995 kr

Ett moderskapstest används för att bekräfta biologiskt släktskap mellan mor och barn. Testet fungerar på samma sätt som ett faderskapstest och är mycket tillförlitligt med en säkerhet på minst 99.99%.

DNA-släktskapstest

Släktskapstest görs när man vill veta det biologiska förhållandet mellan två nära släktingar. Oftast handlar det om två syskon som förväntas vara syskon, där förhållandet bestäms genom ett syskonskapstest. Förhållandet mellan morförälder eller farbror/moster till ett barn kan också testas..

Alla DNA-test utförs i ett officiellt ackrediterat laboratorium.

Vilken information ska ges till oss i samband med DNA-testet?

Vi behöver lite information om de personer som ska testas och om deras förväntade förhållande och deras kön. Om de personer som ska testas bor i ett annat land kan vi, om möjligt, också skicka ett testpaket till ett annat land. I syskonskapstesten (STR) ber vi er fylla i formuläret som kommer med i testpaketet och lägga formuläret med i leveransen av proverna.

Släktskapstest erbjuder vi från 295 euro per test, vars resultat kommer inom 5-7 arbetsdagar. Priset utgås ifrån vilket test ni valt och antalet personer ni vill testa. Om ni är osäkra på vilket test som passar era behov, vänligen skicka er förfrågan till info@easydna.fi, direkt till vår kundtjänst för att ta reda på vilken typ av släktskapstest som passar er. Berätta så brett som möjligt om era nära släktingar, likaså förhållandet mellan de personer som ska testas.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.