Bulletin: På grund av spridningen av coronavirus kräver vi att kunder inte skickar ett prov om de har symtom på luftvägsinfektion eller avvikande trötthet. Om kunden vet att hen har utsatts för koronavirus och är i karantän, bör prov inte tas. Om du har insjuknat i en luftvägsinfektion och återhämtat dig, kontakta då i första hand vår kundtjänst och fråga när ett prov kan tas.

Under epidemitiden kan det uppstå fördröjningar i vår service, men vi strävar efter att EasyDNA-tjänsterna ska fungera normalt hela tiden.

UPDATE: We don’t have Swedish Customer Service at the moment. If you have questions, please send a message to the easyDNA office near by you (Finland: info@easydna.fi).

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.