Vad betyder välbefinnande DNA-testet

Välbefinnande DNA-testet erbjuder svar till de grundläggande  frågorna och egenskaperna, som leder till ett hälsosamt och välbefinnande liv. Med hjälp av informationen, man får från slutresultaten, så kan du göra ett bättre val och lösningar för ditt välbefinnande. Vi erbjuder testet för kr.

Välbefinnande DNA-test, slutresultaten

Igenom att klicka på följande bild, kan du titta på ett exempel av slutresultaten.

I det exemplet är det bara en del av slutresultatens rapport. När du beställer testet, så får du mer information angående frågorna.

 

  • Är du morgon- eller nattmänniska? Med hjälp av den här informationen, kan du planera, vilket livsstil som passar dig bäst te.x. vilket jobb, utbildning eller tidsfördrift som passar dig bra.
  • Socialitet – Berättar vilka sociala egenskaper du har. Trivs du bäst själv eller föredrar du att vara med kompisar och familjen te.x.
  • Vilken idrottsperson du är – Berättar om du är en långdistanslöpare eller om du tycker om en kort och explosiv sprint.
  • Vilken risk du tar – Talar om vilka risker du är beredd att ta som person i livet.
  • Din levnads ålder – Generna talar om vilken ålder, man lever till.
  • All den här informationen gör det möjligt att göra bättre lösningar i livet, igenom att uppmärksamma alla sina geners egenskaper. Så här kan du optimera ditt välbefinnande till ett bra liv.

Specialerbjudande

Välbefinnande DNA-test är endast 1790 kr och två tester på en gång är 3290 kr. Beställ testet från våran hemsida eller fråga efter erbjudande från våran kundtjänst info@easydna.se.

Från oss får du också till idrottare anpassande test-kit, där man man testar te.x. till träningen, kraftgenerering och oxidativa förmåga gener. Kontakta våran kundtjänst, så planerar vi tillsammans vilket test-kit, som passar dig bäst.

Hur genomför man DNA-testet?

När du genomför beställningen, så skickar vi test-kitet till dig. Allt det här medföljer i test-kitet, sterila tops, bruksanvisning, blankett och kuvert för avsändning. Ta testet fort och enkelt, från insidan av munnen, med tops, efter det låt den torka i ett rent dricks glas i ca en timme och skicka proverna till våran laboratorium i det adresserade kuvertet. Svaren blir klara inom 4-8 veckor, från och med att proverna har anlänt till vårat laboratorium.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.